Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Rekrutacja 2019 /></a></div>	<br>
	
	
<div class=

Wyznaczono termin wydawania żywności dla osób uprawnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Ostrowieckim Oddziałem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wyznaczył termin na odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Żywność będzie wydawana w dniach 18-19 października 2018 roku w godzinach od 8:00 do 17:00, ul. Samsonowicza 17A (Magazyn PKPS).

Osoby zgłaszające się po żywność powinny posiadać aktualne skierowanie z MOPS (druk z 2018 roku) oraz dowód osobisty lub upoważnienie jeśli skierowanie nie jest na ich imię i nazwisko.

Jak udało nam się ustalić w rozmowie z Kierownikiem Ostrowieckiego PKPS Kamilem Mroczkowskim w związku ze zwiększeniem progu dochodowego spodziewana jest rekordowa liczba osób, które skorzystają z pomocy.
PRZYPOMINAMY : Kwota kryterium dochodowego od 1.10.2018 r. w POPŻ ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ) wynosi: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Wyznaczono termin wydawania żywności dla osób uprawnionych"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*