Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Rekrutacja 2018 - UMCS Lublin

Ostrowiec Świętokrzyski


Działalność społeczna


Forum Samorządności Szkolnej

20 października odbyło się I Forum Samorządności Szkolnej, zorganizowane przez Barbarę Zamożniewicz – rzecznika młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbywało się w Publicznej…