Ośrodek szkolenia Primo i Optima

Reklama Pizze Świata

Akt oskarżenia wobec prezydenta miasta Ostrowiec – komunikat prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zakończyła śledztwo o sygn. PR 2 Ds. 146.2018 prowadzone przeciwko Jarosławowi G. podejrzanemu m.in. o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

W toku śledztwa – dotyczącego postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz dwóch opinii biegłych z zakresu zamówień publicznych.

Materiał ten dał podstawę do przedstawienia ostatecznie Jarosławowi G. – pełniącemu funkcję Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – dwóch zarzutów. Po pierwsze zarzutu związanego z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 r. procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Po drugie zarzutu złożenia w 2017 r. fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia odnoszące się do stawianych mu zarzutów, które jednak nie podważają ustaleń śledztwa.

W dniu 03.07.2020 r. prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Akt oskarżenia wobec prezydenta miasta Ostrowiec – komunikat prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*