R. Suska - Kurier Ostrowiecki


R. Suska

W WTZ przy Szpitalnej jak w domu

Przestronne pracownie, których jest aż 16, dobrze przygotowana do pracy z niepełnosprawnymi kadra, dowożenie uczestników na zajęcia, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, to niektóre z atutów Warsztatu…