Pomoc prawna w Ostrowcu Świętokrzyskim - Pół tysiąca na pół roku - Kurier Ostrowiecki

Pomoc prawna w Ostrowcu Świętokrzyskim – Pół tysiąca na pół roku

Od 1 stycznia 2016 r. w związku z uchwałą Sejmu RP utworzono w powiecie ostrowieckim punkty, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna. Powstały one w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w gminach: Bałtów, Kunów i Waśniów. Działanie, oprócz doraźnej pomocy, ma podnieść poziom wiedzy obywateli z zakresu prawa.

Jak wskazują statystyki, porady cieszą się dużym zainteresowaniem. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku punkty bezpłatnej pomocy prawnej odwiedziło blisko 500 osób. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego.

Kto może skorzystać z pomocy?

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości precyzyjnie określa, kto może korzystać z takiej pomocy. Do grupy objętej pomocą zaliczono: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej oraz osoby, które ukończyły 65 lat, posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową.

Duży zakres wsparcia

Pomoc polega m. in. na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Mieszkańcy uzyskują także informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Gdzie uzyskać pomoc?

W punkcie znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim działającym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30 można korzystać z pomocy adwokata, a od godziny 11.30 do 15.30 porad udziela radca prawny. Punkty znajdujące się w gminach: Bałtów (Bałtów 55), Kunów (ul. Warszawska 45 B) i Waśniów (ul. Rynek 45) obsługiwane są przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z Lublina. W tych miejscach bezpłatna pomoc prawna udzielana jest od poniedziałku do piątku, cztery godziny dziennie. Dyżury w tych placówkach pełnią adwokaci i radcy prawni. Harmonogram pracy wszystkich punktów pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Źródło: “Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Pomoc prawna w Ostrowcu Świętokrzyskim – Pół tysiąca na pół roku"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*