Chrońmy środowisko - temat sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego - Kurier Ostrowiecki

Chrońmy środowisko – temat sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego obradujący radni zdecydowali jednogłośnie o uchwaleniu Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku. Dokument jest aktualizacją programu przyjętego w roku 2013 i wpisuje się w realizację polityki ekologicznej państwa. Warto zaznaczyć, że program jest wspólną pracą autorskiego zespołu Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Program po konsultacjach

Tak ważna dla mieszkańców sprawa jak ochrona środowiska wymaga wzięcia pod uwagę wielu uwag i spostrzeżeń. POŚ dla powiatu ostrowieckiego był tematem wielu konsultacji społecznych, a o swoje postulaty poproszone zostały również gminy powiatu.  Dzięki takiej współpracy powstał kompleksowy program, który będzie w najbliższych latach parasolem ochronnym środowiska naturalnego.

Braliśmy pod uwagę wszystkie głosy do nas dochodzące. Niczego nie lekceważyliśmy. Dzięki konsultacjom i współpracy z gminami wchodzącymi w skład powiatu ostrowieckiego stworzyliśmy kompleksowy program ochrony środowiska. Cieszę się, że również radni Rady Powiatu jednogłośnie wyrazili poparcie dla naszej wizji dbania o środowisko naturalne – komentował po sesji Rady Powiatu naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska Waldemar Kacuga.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Integralną częścią opracowanego przez pracowników starostwa programu jest Prognoza oddziaływania na środowisko. Jest to dokument niezbędny, gdyż wymagają tego specjalne przepisy. Głównym celem prognozy jest określenie skutków wdrożenia POŚ dla powiatu ostrowieckiego oraz potwierdzenie pozytywnego wpływu programu dla środowiska. Za główne problemy uznano w prognozie: gospodarkę odpadami, wykorzystanie surowców naturalnych, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, stan czystości powietrza atmosferycznego, oddziaływanie pól elektromagnetycznych czy edukację ekologiczną.

Realizacja programu a zagrożenia

Powiat ostrowiecki to obszar słynący z walorów przyrodniczych i kulturowych. Brak realizacji wytycznych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowieckiego może skutkować stopniową degradacją środowiska naturalnego. Potrzebujemy zatem wytężonej współpracy między gminami a powiatem, aby widocznie poprawić jakość środowiska, zachować unikalną bioróżnorodność czy dziedzictwo przyrodnicze naszego regionu.

Źródło: “Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Chrońmy środowisko – temat sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*