Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego ostrowieckiej policji - Kurier Ostrowiecki


Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego ostrowieckiej policji

Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim objął 28 lutego 2017 roku mł. insp. Zbigniew Wilk, dotychczasowy Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. Szef ostrowieckich policjantów nadkom. Piotr Zalewski pożegnał się z jednostką rozpoczynając nowy etap służby na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.

W ostrowieckiej komendzie policji odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zmianą na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji. Nadkom. Piotr Zalewski, dotychczasowy szef ostrowieckich policjantów został mianowany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Zastąpił go mł. insp. Zbigniew Wilk, któremu powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dotychczas był Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu.  Na spotkaniu oprócz kadry kierowniczej jednostki obecni byli  funkcjonariusze, pracownicy cywilni, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim i kapelan ostrowieckich policjantów ks. Franciszek Sałęga.  Odchodzący Komendant nadkom. Piotr Zalewski podziękował za współpracę i życzył swojemu następcy zadowolenia z pracy i dalszych sukcesów zawodowych. Podziękowania i życzenia zmieniającym się Komendantom składali wszyscy obecni na uroczystości.

 Młodszy inspektor Zbigniew Wilk jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do Policji wstąpił we wrześniu 1992 roku. Od 1996 do 2016 roku pracował w Wydziale Kryminalnym KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 2008 roku był zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego, a od sierpnia 2011 roku naczelnikiem tego wydziału. Od 20 stycznia 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu.  Od 28 lutego 2017 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego ostrowieckiej policji"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*