Rozmowy o promocji i turystyce - Kurier Ostrowiecki


Rozmowy o promocji i turystyce

W ostrowieckim starostwie odbyło się spotkanie z członkami towarzystw, stowarzyszeń, federacji oraz osobami zajmujących się szeroko pojętą turystyką. Miało ono na celu wypracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Ostrowieckim.

Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań, które mają wyznaczyć kierunki rozwoju turystyki w naszym powiecie. Licznie przybyli goście aktywnie włączyli się w dyskusję, przekazując spostrzeżenia odnośnie turystyki i promocji powiatu.

Te uwagi i założenia pozwolą na opracowanie dokumentu odzwierciedlającego możliwie najpełniej oczekiwania lokalnych środowisk zaangażowanych oraz zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie – mówi starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

Powiat ostrowiecki ma wiele atutów znanych nie tylko mieszkańcom – mówi Mateusz Czeremcha z Wydziału Rozwoju Powiatu. – To przede wszystkim neolityczne kopalnie krzemienia, fabryki porcelany w Ćmielowie czy zabytki z czasów średniowiecza, jak kościół w Grzegorzowicach. Ale nie wszystkie są odpowiednio rozreklamowane. Jednym z zadań powiatu jest rozwój turystyki, dlatego chcemy przygotować strategię pozwalającą na realizację tego celu. Będą w niej zawarte najważniejsze wskazówki, które pomogą w realizacji wyznaczonych zadań.

Opracowanie strategii to kolejny krok w kierunku rozwoju turystyki w naszym powiecie, albowiem na sesji 30 marca br., Rada Powiatu przyjęła opracowany przez starostwo „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020”. Program ten określa działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kultowego powiatu i ma się przyczynić do podniesienia świadomości oraz tożsamości kulturowej mieszkańców, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej powiatu, jego promocji w regionie i kraju.

Źródło: “Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Rozmowy o promocji i turystyce"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*