GIS: Stwierdzenie produktu leczniczego w opakowaniu suplementu diety - Kurier Ostrowiecki

GIS: Stwierdzenie produktu leczniczego w opakowaniu suplementu diety

Zagrożenie

W wyniku działań podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono, że rozbieżność między opakowaniem produktu pn. „Balsam Jerozolimski FORTE” suplement diety 200ml, a zawartością opakowania (produkt leczniczy pn.: Antinervinum) dotyczy również innego numeru partii. Więcej poniżej!

W związku z powyższym, w przypadku niezwrócenia uwagi na oznakowanie butelki zamieszczonej wewnątrz kartonika, istnieje ryzyko spożycia produktu leczniczego zamiast suplementu diety.

Szczegóły dotyczące produktu

Produkt: „Balsam Jerozolimski FORTE” suplement diety 200 ml

Numer partii: 221001

Data minimalnej trwałości: 10.2024

Producent: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa (aktualnie Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków)

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowości (08.11.2023) producent podjął działania mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz wycofanie ze sprzedaży wadliwej partii (221001), w celu jej weryfikacji oraz ewentualnej utylizacji. Producent na każdym etapie postępowania współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz dalszymi ogniwami łańcucha dostaw.

W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie mające na celu wycofanie z obrotu przedmiotowego produktu.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "GIS: Stwierdzenie produktu leczniczego w opakowaniu suplementu diety"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*