Inwestycje powiatu na 2024 rok - Kurier Ostrowiecki


Inwestycje powiatu na 2024 rok

Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego 16 głosami za i przy 5 głosach wstrzymujących się przyjęli budżet powiatu ostrowieckiego. Dochody budżetu ustalono na kwotę 279.680.840,50 zł, natomiast wydatki na kwotę 280.288.000,00 zł. Więcej poniżej!

Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniakto dobry, proinwestycyjny budżet, który jest efektem ciężkiej pracy, naszej determinacji oraz rozważności decyzji, jakie podejmowaliśmy pięć lat temu – w 2018 roku wyznaczając wówczas kierunki działań. Wtedy mieliśmy szpital z ogromnym zadłużeniem, ogromne potrzeby inwestycji drogowych, a infrastruktura w szkołach zatrzymała się na latach 90-tych. Dziś szpital kończy rok z dodatnim wynikiem finansowym, zrealizowaliśmy szereg  inwestycji drogowych, a także inwestycji w infrastrukturę szkolną. Dziś możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Budżet powiatu ostrowieckiego na 2024 rok, to najlepszy budżet w tej kadencji, mówiła M. Dębniak.

Dochody budżetu ustalono na kwotę 279.680.840,50 zł, natomiast wydatki na kwotę 280.288.000,00 zł. Największą kwotę, bo około 45 procent budżetu stanowią wydatki na oświatę, wychowanie, edukacyjna opiekę wychowawczą. Kolejne 23 procent budżetu to inwestycje w drogi i transport, zaś 15 procent stanowią wydatki na ochronę zdrowia, a tylko 7 procent stanowią wydatki na administrację.

Przyszłoroczny budżet zakłada szereg inwestycji drogowych między innymi np.: przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka w kwocie 18,2 mln zł; rozbudowę drogi  w miejscowości Świrna w kwocie 4,6 mln; przebudowę ulicy 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 4 mln zł; poprawę infrastruktury na drogach: Kunów – Janik; Bałtów –  Lemierze, Garbacz-Waśniów i drogi w Goździelinie na kwotę 4,2 mln zł.

Budżet zakłada także finansowanie dokumentacji projektowych przygotowujących kolejne inwestycje np. rozbudowę drogi w Śnieżkowicach w gminie Waśniów, drogi w Wymysłowie w gminie Kunów, drogi w Rudzie Kościelnej w gminie Ćmielów, drogi Boleszyn – Wojciechowice w gminie Waśniów oraz ulicy Rudzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dużą część wydatków stanowi oświata, gdzie subwencja oświatowa wynosi 97 200 366,00 zł co oznacza, że powiat musi do oświaty dołożyć z własnych środków kwotę 27 932 037,35 złotych.

Wydatki na ochronę zdrowia ustalono na poziomie 943 000,00 zł, a wśród zaplanowanych zadań znalazły się: zakup ultrasonografu dla Oddziału Neonatologii oraz remont Oddziału Chirurgii. W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano również kwotę 230 tysięcy na realizację Programu Profilaktycznego dla mieszkańców „Akademia Pełna Zdrowia” zwiększając tym samym kwotę na tegoroczną edycję o 50 tysięcy złotych.

Jak podkreślił wicestarosta Andrzej Jabłońskiten budżet jest nadzwyczajnie dobrym budżetem. Najlepszym z jakim mi przyszło pracować w mijającym pięcioleciu. Ma wysokie wartości, bardzo dobrą strukturę z szeregiem inwestycji przygotowanych do realizacji i chcę zadeklarować i uspokoić, że inwestycje będą jak najbardziej wykorzystane, podkreślił wicestarosta A. Jabłoński.

Budżet powiatu na 2024 rok jest ostatnim przyjętym przez Radę Powiatu obecnej kadencji.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Inwestycje powiatu na 2024 rok"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*