Redakcja

Wydawca

Konrad Koneczny

Adres redakcji: 

ul. Jasna 12/17,

   27-400 Ostrowiec Św.

Tel. 790-405-405

E-mail: redakcja[at]kurierostrowiecki[dot]pl

Redaguje zespół:

Konrad Koneczny – redaktor naczelny