Redakcja - Kurier Ostrowiecki


Redakcja

Wydawca

Konrad Koneczny

Tel. 790-405-405

E-mail: redakcja[at]kurierostrowiecki[dot]pl

Redaguje zespół:

Konrad Koneczny – redaktor naczelny