RADIO 2016 - Kurier Ostrowiecki


RADIO 2016

„RADIO 2016”

Wczoraj w Sandomierzu odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Radio 2016”. Ich celem było doskonalenie umiejętności organizacji działań policyjnych oraz efektywnej współpracy z podmiotami poza…