Rzecznik Młodzieży - Kurier Ostrowiecki


Rzecznik Młodzieży

Forum Samorządności Szkolnej

20 października odbyło się I Forum Samorządności Szkolnej, zorganizowane przez Barbarę Zamożniewicz – rzecznika młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbywało się w Publicznej…