Obchody Święta Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim - Kurier Ostrowiecki


Obchody Święta Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

W piątek (15 lipca 2016 roku) w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. W uroczystości wziął udział pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Marek Jan Przybyszewski, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski oraz przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa i instytucji współpracujących z Policją a także policjanci i pracownicy ostrowieckiej komendy.

109-41782 109-41783 109-41788 109-41789 109-41790 109-41791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109-41793 109-41794 109-41795 109-41796 109-41798 109-41799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109-41800 109-41801 109-41802 109-41803 109-41804 109-41805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109-41806 109-41807 109-41808 109-41809 109-41810 109-41811 109-41812 109-41813 109-41814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109-41815 109-41816

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kolegiacie pw. Świętego Michała Archanioła, w której uczestniczyli ostrowieccy policjanci, członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście. Następnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim do funkcjonariuszy skierowano podziękowania za ich codzienną służbę. Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski przywitał zaproszonych gości oraz pogratulował policjantom awansów i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Odczytano życzenia i podziękowania za wspólną służbę od podinsp. Tomasza Zawadzkiego – Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2013 – 2016, a obecnie pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.  Następnie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Życzenia dla policjantów w imieniu parlamentarzystów tj. Posła na Sejm RP Andrzeja Kryja i Senatora RP Jarosława Rusieckiego złożyła Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Kryja Pani Sylwia Kula. Zaproszeni goście składali nadkom. Piotrowi Zalewskiemu gratulacje objęcia stanowiska Komendanta ostrowieckich policjantów i życzyli  owocnej współpracy. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i jednocześnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów kom. Jerzy Kaniewski wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów asp. sztab. Mariuszem Walczykiem wręczyli odznakę honorową Panu Hubertowi Januszewskiemu – Dyrektorowi Ostrowieckiego Oddziału Firmy Remondis.   Insp. Marek Jan Przybyszewski złożył policjantom życzenia w imieniu własnym oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka.
Łącznie awansowano 62 funkcjonariuszy. Trzech policjantów odebrało nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Kielcach za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Burmistrzowie i wójtowie samorządów miast i gmin powiatu ostrowieckiego ufundowali nagrody rzeczowe dla 5 wyróżniających się policjantów.

Źródło i foto: KPP Ostrowiec

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Obchody Święta Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*