Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Rekrutacja 2019 /></a></div>	<br>
	
	
<div class=

Straż Graniczna zatrzymała dwójkę obywateli Armenii

Jedna z firm zajmujących się handlem obwoźnym w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudniała nielegalnie cudzoziemców. Podczas kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kielcach, zatrzymanych zostało 2 obywateli Armenii.

Kontrolą objęto dwoje cudzoziemców. Jak się okazało, kobieta nielegalnie wykonywała pracę od początku marca 2018 roku, a mężczyzna od początku czerwca br. Obydwoje zajmowali się handlem obwoźnym i nie posiadali zezwolenia na pracę.

Ponadto stwierdzono, że właścicielka firmy nie posiada odpowiednich zezwoleń, aby powierzyć cudzoziemcom pracę w Polsce.

Obywatele Armenii zostali zatrzymani. W związku z naruszeniem przepisów pobytowych Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach wydał decyzje zobowiązujące cudzoziemców do opuszczenia Polski. Ponadto na Armeńczyków nałożony został roczny zakaz ponownego wjazdu na teren strefy Schengen.

Natomiast wobec właścicielki firmy nielegalnie zatrudniającej cudzoziemców zostanie skierowany wniosek do Sądu o ukaranie. Nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom zagrożone jest karą grzywny do 30 000 zł – art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Foto: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Straż Graniczna zatrzymała dwójkę obywateli Armenii"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*