Miejska inwestycja z zakresu gospodarki odpadami - Kurier Ostrowiecki

Miejska inwestycja z zakresu gospodarki odpadami

W 2015 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. zrealizował dwie duże inwestycje z zakresu gospodarki odpadami. Wybudowana została nowa kwatera składowiska o powierzchni 2,8 ha oraz hala technologiczna instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o powierzchni blisko 1000 m2.

Kwatera składowiska zabezpieczy potrzeby mieszkańców regionu nr 2 obejmującego gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów, Waśniów, Ćmielów, Bałtów, Tarłów, Starachowice, Brody, Pawłów, Mirzec, Wąchock i Łagów w zakresie unieszkodliwiania odpadów na okres 20-25 lat. Instalacja MBP zmodernizowana poprzez budowę hali technologicznej, spełnia aktualnie najostrzejsze wymogi w zakresie technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych wymagających biostabilizacji jak i ochrony środowiska.

Dzięki Pani prezes Krystynie Skrzypczak i całej załodze, mamy wybudowaną nową kwaterę o powierzchni 2.8 hektara, zbudowana zostanie również hala o powierzchni 1000 m2. – podkreślił Prezydent Jarosław Górczyński. – Nie wolno zapominać, że Unia Europejska wymusiła na Polsce rozwiązania recyklingowe i w związku z tym musi być zredukowana masa śmieci, która wjeżdża na wysypiska. Stąd na nasze wysypiska ma trafiać 35% wszystkich wytworzonych odpadów, a cała reszta powinna być poddana recyklingowi. Z miesiąca na miesiąc poprawia się świadomość naszego społeczeństwa w kwestii segregacji odpadów i nasi mieszkańcy również podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie. Na tle innych gmin wypadamy bardzo dobrze i możemy być z tego faktu dumni.

Wartość netto łącznie zrealizowanych robót wynosi ponad 7 mln złotych. Środki na realizację wymienionych inwestycji w znacznej części pozyskane zostały w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałe zabezpieczyły fundusze własne Spółki. Dzięki realizacji przedmiotowych inwestycji, ZUO „Janik” Sp. z o.o. stanowi nadal mocny punkt na mapie instalacji do zagospodarowania odpadów w województwie świętokrzyskim. Instalacje spełniają wszelkie obowiązujące jak i nowo projektowane wymagania w zakresie stosowanych technologii w nowoczesnej gospodarce odpadami.

Um_Janik__4 Um_Janik__5 Um_Janik__6

 

 

 

 

 

Um_Janik__1

 

 

 

 

 

 

Um_Janik__13 Um_Janik__12 Um_Janik__11 Um_Janik__10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja tych zadań pozwoli Spółce w perspektywie wielu lat utrzymać status RIPOK – regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, kluczowy dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Zakładu oraz zadań z zakresu gospodarki odpadami w/w gmin wchodzących w skład regionu.

Problem zagospodarowania odpadów dotyczy wszystkich, bo wszyscy je wytwarzamy. Misją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o. jest nowoczesna innowacyjna gospodarka odpadami na którą nas mieszkańców będzie stać. Stąd przemyślane i racjonalne decyzje w zakresie doboru urządzeń jaki i wykorzystywanych technologii.

Źródło i foto: UM Ostrowiec

1 Kommentar på "Miejska inwestycja z zakresu gospodarki odpadami"

  1. Takie inwestycje to mnie się podobają!

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*