Powołany nowy zastępca komendanta Straży Pożarnej - Kurier Ostrowiecki

Powołany nowy zastępca komendanta Straży Pożarnej

3 sierpnia 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się uroczystość powołania st. kpt. Tomasza Łyjaka na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Akt powołania wręczył osobiście świętokrzyski komendant wojewódzki PSP bryg. Adam Czajka.

DSC_0238

Starszy kapitan Tomasz Łyjak z ochroną przeciwpożarową związany jest od 2000 roku jako członek ochotniczej straży pożarnej. Od 2003 roku strażak w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. We wrześniu 2005 roku odbył miesięczną praktykę zawodową w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Arizona) w ramach programu IN-FIRE-NET w Yuma Fire Departament (YFD), następnie  od października 2005 roku pełnił funkcję szefa kompani szkolnej. Szkołę ukończył w 2008 roku i otrzymał promocję na pierwszy stopień oficerski. Służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął 1 czerwca 2008 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na stanowisku dowódcy zastępu, a następnie dowódcy sekcji. Od 1 marca 2011 roku począwszy od młodszego specjalisty do spraw kontrolno-rozpoznawczych, do stanowiska naczelnika wydziału operacyjnego pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kierował wieloma dużymi i trudnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi, sprawnie rozwiązując napotkane problemy taktyczne, dając dowody zdecydowania i profesjonalizmu działania. Zajmuje funkcję w strukturach centralnego odwodu operacyjnego, uczestniczy w przygotowaniach ćwiczeń na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i międzywojewódzkim. Potrafi podejmować szybkie i trafne decyzje. Jest dobrym organizatorem pracy, ambitnym i zdyscyplinowanym pracownikiem, rozumiejącym potrzeby i cele służby. Posiada dużą wiedzę teoretyczną, którą potrafi wykorzystać w praktyce. Jest obdarzony wysoką kulturą osobistą, koleżeński, zdecydowany i lojalny. Swoją postawą daje dobry przykład do naśladowania podwładnym. Jest osobą posiadającą cechy przywódcze i potrafiący kierować zespołem ludzkim.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Powołany nowy zastępca komendanta Straży Pożarnej"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*