Lasy ze wsparciem powiatu - Kurier Ostrowiecki


Lasy ze wsparciem powiatu

Lasy należące do prywatnych właścicieli będą tak samo chronione, jak lasy państwowe. Wszystko dzięki finansowaniu zapewnionemu przez Powiat Ostrowiecki.

Na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec ponad 4 tys. ha stanowią lasy będące własnością osób prywatnych. To niecałe 20 procent całkowitej powierzchni administrowanej przez Nadleśnictwo Ostrowiec. Zgodnie z umową podpisaną między starostą ostrowieckim a Nadleśnictwem Ostrowiec, służby leśne będą  zajmować się także ochroną lasów prywatnych. Jak wyjaśnia Adam Podsiadło, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec, do najważniejszych zadań leśników będzie należało ewidencjonowanie drzewostanu i ochrona przed szkodnikami, a zwłaszcza przed kornikami. Nadleśniczy wyjaśnił, że te działania muszą być wykonywane przez specjalistów jakich są w stanie zapewnić służby leśne. Dodatkowo prace w lasach prywatnych muszą być skoordynowane z działaniami na terenach podgalających Nadleśnictwu Ostrowiec, miedzy innymi po to, by skutecznie je zabezpieczać. Starostwo Ostrowieckie zagwarantowało na ten cel prawie 100 tys. zł.

Źródło: “Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Lasy ze wsparciem powiatu"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*