Konsekwencja – współpraca – korzyści - Kurier Ostrowiecki


Konsekwencja – współpraca – korzyści

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu stał się okazją do spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami. Na konferencję, która odbyła się 3 lutego w Muzeum w Krzemionkach i była podsumowaniem dwóch lat współpracy i osiągnięć samorządu powiatowego, zaprosił starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

Wśród gości, oprócz grona przedsiębiorców, obecni byli – senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, a także przedstawiciele jednostek powiatowych. Podczas spotkania przedstawiony został spot filmowy, w którym zaprezentowano dokonania samorządu w minionych dwóch latach kadencji, dotyczące w głównej mierze rozwoju infrastruktury drogowej, działań z zakresu pomocy społecznej i rynku pracy czy integrujących lokalne środowisko działań promocyjnych, które zachęcają osoby z kraju i zagranicy do odwiedzenia naszego regionu. Zaprezentowano także budżet Powiatu na 2017 r., głównie ze strony planowanych inwestycji.

Budżet 2017 to pierwszy od lat budżet z nadwyżką finansową.

W latach 2015-2016 na inwestycje drogowe przeznaczono prawie 21 milionów 800 tysięcy złotych.

Na 2017 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 13 milionów 700 tysięcy złotych.

Budżet 2017 to budżet prospołeczny – 16% stanowią wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną, tj. kwota 20 milionów złotych, które zostaną przeznaczone m. in. na:

– utrzymanie pensjonariuszy lepiej zarządzanych DPS-ów,

– wsparcie dla osób niepełnosprawnych,

– zwiększono środki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – tu wsparcie zwiększono ze stawki 2 400 zł na 3 800 zł za jedno umieszczone dziecko do konkursu, który będzie ogłoszony w połowie 2017 roku.

Starosta podkreślał, jak ważną rolę w rozwoju Powiatu Ostrowieckiego stanowią lokalne firmy. Przypomniał, że przedsiębiorcy zapraszani są do współpracy we wszystkich obszarach działań na rzecz promocji i rozwoju Powiatu. Odzew jest zawsze bardzo pozytywny – przedstawiciele biznesu, widząc jak poważnie są traktowani, zawsze bardzo chętnie odpowiadają na propozycje i włączają się aktywnie we wspólne działania i inicjatywy. Są widoczni na powiatowych uroczystościach, spotkaniach świątecznych w starostwie czy wydarzeniach promujących nasz region, które chętnie wspierają także finansowo i angażują w organizację.

Idea i impreza Schools Fashion, promująca szkolnictwo zawodowe w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy czy Rajd Krzemienny powstały przy współudziale wielu lokalnych firm.

Wszystkie działania i inicjatywy moje jako Starosty oraz całego Zarządu Powiatu nakierowane są na współpracę z przedsiębiorcami, którzy są dla nas bardzo ważnym i cennym partnerem we współpracy. Ta świetnie układająca się kooperacja jest dla nas potwierdzeniem akceptacji naszej polityki przez Państwa środowisko – mówi starosta Zbigniew Duda. – Przyświecają nam zawsze szczere intencje, działamy konsekwentnie, czego dobre efekty mogliśmy wspólnie podsumować.

Ogromną rolę przedsiębiorców w rozwoju regionu podkreślił także wicestarosta Eligiusz Mich.

Zadaniem starostwa oraz podległych mu instytucji jest wspomaganie przedsiębiorców w ich działalności. Wszelkie niedociągnięcia, na jakie przedsiębiorcy zwracają uwagę, będą eliminowane, tak by tworzyć jak najbardziej sprzyjający klimat dla lokalnego biznesu.

W obecnej kadencji zbudowano dobrą atmosferę współpracy i tworzy się wiele okazji do wymiany poglądów, analizy tego, co udało się wspólnie zrobić i przedstawieniu stojących wyzwań.

Źródło: “Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Konsekwencja – współpraca – korzyści"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*