Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego - Kurier Ostrowiecki

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie powiatu ostrowieckiego działać będzie pięć punktów, gdzie bezpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny lub adwokat.

Nie musisz być znawcą prawa

W sierpniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Na jej mocy, na terenie powiatu ostrowieckiego powstanie pięć takich punktów.

Dwa punkty w starostwie

W trosce o dobro mieszkańców naszego powiatu, Starosta zdecydował, że pierwsze dwa punkty, gdzie bezpłatne porady świadczyć będą radcy prawny i adwokaci, znajdować się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolejne  powstaną prawdopodobnie na terenie gmin: Bałtów, Kunów oraz Waśniów. Prowadzić je będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu. Chęć utworzenia punktu wyraziła także gmina Ćmielów. Okazało się jednak, iż nie posiada punktu, który spełniałby wymogi lokalowe (przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Każdy z punktów będzie działać przez pięć dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie.

Gmina Ostrowiec odmawia lokalu

Gmina Ostrowiec odmówiła usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w swoich zasobach, gdyż – jak informuje Urząd Miasta: „nie dysponujemy w zasobach gminy wolnymi lokalami, które moglibyśmy udostępnić pod potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Źródło: Starostwo powiatowe

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*