Projekt Stowarzyszenia „SZANSA” zwycięzcą EDUinspiracje 2016 - Kurier Ostrowiecki


Projekt Stowarzyszenia „SZANSA” zwycięzcą EDUinspiracje 2016

W latach 2013-2015 Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” realizowało projekt GRUNDTVIG „EUROPEAN CITIZEN TODAY” – „WSPÓŁCZESNY OBYWATEL EUROPY” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Po wybraniu przez Zespół Programu Grundtvig – Edukacja dorosłych do grona przykładów dobrej praktyki, czyli dziesięciu najlepiej ocenionych projektów przyszedł czas na nominację w kategorii edukacja dorosłych do konkursu EDUinspiracje 2016.

eduinspiracja_2016_dyplom_orgW tegorocznej VI już edycji konkursu EDUinspiracje struktura i organizacja konkursu stanowią kontynuację ubiegłorocznych działań. Podobnie jak w ubiegłych latach, cele konkursu powiązane są bezpośrednio z  wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników programu Erasmus+. Mimo iż każda z poprzednich edycji organizowana była pod innym hasłem, cel konkursu był zawsze taki sam – wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE.  W 2016 roku hasło konkursu brzmi: „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”. Działania projektowe będą bowiem oceniane w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów. Oznacza to skoncentrowanie wysiłków na potwierdzeniu korzystnego wpływu rezultatów i skutków realizowanych projektów na beneficjentów i ich środowisko.

Konkurs odbywał się w tzw. trybie oscarowym, czyli Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominowała pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogli sami zgłosić kandydatury swojego projektu – powiedział Remigiusz Woźniak, koordynator projektu „European Citizen Today” – Nominowani nie uzupełniają żadnych dokumentów konkursowych, braliśmy natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej przeprowadzali przedstawiciele FRSE. Także jechaliśmy do Warszawy na Galę z nadziejami na zwycięstwo, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że konkurencja jest duża, bo to najlepsi z najlepszych – dodaje Remigiusz Woźniak.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „Szansa” w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Portugalii i Cypru. Uczestnikami ze strony beneficjenta były dorosłe osoby niepełnosprawne i ich rodziny, a także kadra pracująca na co dzień z osobami niepełnosprawnymi w ramach działań oferowanych przez WTZ.

Projekt dotyczył bardzo istotnego społecznie tematu, jakim jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych. Celem projektu było zachęcenie osób niepełnosprawnych do aktywności obywatelskiej i do pełnego udziału w procesie integracji europejskiej. Uczestników projektu oraz ich rodziców i opiekunów angażowano w działania projektowe, dowodząc tym samym, że niepełnosprawność (w tym intelektualna) nie wyklucza z aktywności obywatelskiej.

W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Były wśród nich warsztaty społecznościowe i spotkania edukacyjne na temat Karty Praw Podstawowych , podczas których zachęcano również do udziału w wyborach. Zorganizowano także spotkanie w lokalnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w trakcie którego przedstawiono uczestnikom projektu bieżące programy pomocy osobom niepełnosprawnym. Prowadzono warsztaty nauki języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty komputerowe, artystyczne, ekologiczne, historyczno-fotograficzne, sportowe, muzyczne, a także dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy projektu rozpoczęli również działalność wolontariacką na rzecz osób potrzebujących pomocy materialnej, kontynuowaną również po zakończeniu działań projektowych.

Udział w projekcie pozwolił na wzmocnienie u uczestników poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej i zachęcił ich do aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzięki uczestnictwu w międzynarodowej inicjatywie mieszkańcy niewielkiego miasta z regionu borykającego się z dużymi trudnościami społeczno-ekonomicznymi mieli możliwość poczuć się obywatelami europejskiej wspólnoty.

17 listopada 2016 roku w Centrum Nauk Kopernik odbyła się Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W kategorii Edukacja Dorosłych Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej za realizację Projektu GRUNDTVIG „EUROPEAN CITIZEN TODAY” – „WSPÓŁCZESNY OBYWATEL EUROPY” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostało zwyciezcą. Nagrodę otrzymaliśmy z rąk Pani Teresy Wargockiej – Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Pana Pawła Poszytek – powiedział Robert Rogala, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” – Jesteśmy szczęśliwi, że nasza praca w tym projekcie została dostrzeżona i doceniona przez Kapitułę Konkursu. Cieszymy się również z tego, że „ślady” realizacji projektu pozostały w Nas do chwili obecnej i w większości wymienionych dziedzin kontynuacja projektu trwa do chwili obecnej – dodaje Pan Robert Rogala.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Projekt Stowarzyszenia „SZANSA” zwycięzcą EDUinspiracje 2016"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*