Akt oskarżenia przeciwko m.in. Staroście

Foto: Prokuratura Okręgowa w Kielcach

Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakończyła śledztwo o sygn. VI Ds. 44/15 prowadzone przeciwko trojgu podejrzanym, tj. Bogusławowi W. – Staroście Opatowskiemu, Joannie Sz. – byłej prezes zarządu spółki „Top Medicus” w Opatowie i Janowi G. byłemu prezesowi zarządu i członkowi zarządu odpowiednio spółek „Twoje Zdrowie – Lekarze Specjaliści” w Katowicach i „Medical Stocks – Składy Medyczne” w Katowicach.

W dniu 28.09.2018 r., po skompletowaniu obszernego materiału dowodowego, prokurator zamknął śledztwo, a w dniu 08.10.2018 r. w sprawie tej skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach. Zarzucane oskarżonym czyny są zagrożone karami do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach nadzorowała od kwietnia 2018 roku powierzone do prowadzenia KWP w Kielcach śledztwo o sygn. VI Ds. 44/15 prowadzone przeciwko trojgu podejrzanym, a w tym m. in. przeciwko Bogusławowi W. – Staroście Opatowskiemu. Postępowanie dotyczyło przede wszystkim inwestycji budowlanej w postaci remontu i rozbudowy szpitala w Opatowie w latach 2013-2014 oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez m. in. funkcjonariuszy publicznych ze Starostwa Powiatowego w Opatowie, czy przedstawicieli spółek „Twoje Zdrowie – Lekarze Specjaliści” w Katowicach, „Medical Stocks – Składy Medyczne” w Katowicach” i „Top Medicus” w Opatowie.

Podstawą do wszczęcia śledztwa było pisemne zawiadomienie o przestępstwie złożone przez Stowarzyszenie „Powiat Opatowski – Lepsze Jutro” z Tarłowa. W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci przede wszystkim zeznań świadków i dokumentacji, a w tym związanej z remontami i rozbudową szpitala w Opatowie – co jest głównym wątkiem sprawy – czy wreszcie dwóch opinii biegłego z zakresu księgowości i finansów.

     Na podstawie tego materiału dowodowego ustalono jakie konkretnie działania związane z remontem i rozbudową szpitala podejmowały poszczególne odpowiedzialne za to osoby, a w tym m. in. Starosta Opatowski, prezesi zarządów w/w spółek i które z nich swoim działaniem wypełniły znamiona czynów zabronionych. W oparciu o tak zgromadzony materiał dowodowy prokurator wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów niżej wymienionym osobom, a mianowicie.

     W dniu 05.04.2018r. prokurator przedstawił Joannie Sz. dwa zarzuty związane z działaniem na szkodę spółki „Top Medicus” w Opatowie jako pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki i podejmującej decyzje w jej imieniu. W przypadku pierwszego z tych czynów zarzut dotyczy zawarcia w dniu 31.07.2014 r. umowy wykupu wierzytelności na kwotę ponad 680.000 zł, w przypadku drugiego wykupu wierzytelności w okresie od 19.05.2015r. do 26.06.2015r. w ramach 4 umów, łącznie na kwotę 6 mln zł. Wykup wierzytelności nastąpił od podmiotów, które dokonywały remontu i rozbudowy szpitala w Opatowie i były wierzycielami spółek „Twoje Zdrowie – Lekarze Specjaliści” w Katowicach oraz „Medical Stocks – Składy Medyczne” w Katowicach.

    Podejrzana nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

W dniu 11.04.2018r. prokurator przedstawił Bogusławowi W. zarzuty popełnienia 7 przestępstw związanych z pełnioną przez niego funkcją Starosty, a w tym: 4 dotyczących przekraczania uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustw co do mienia znacznej wartości na szkodę 4 podmiotów gospodarczych wykonujących remont i rozbudowę szpitala opatowskiego w latach 2013-2014 – wartość wyłudzonych kwot co do poszczególnych zarzutów to odpowiednio w pierwszym przypadku blisko 5 mln zł, w drugim ponad 4 mln zł, w trzecim 3,6 mln zł, w czwartym ponad 1,9 mln zł, przy czym w tym przypadku doszło do  usiłowania wyłudzenia kwotę 3,3 mln zł; 5. zarzut dotyczy oszustwa na szkodę jednej z pokrzywdzonych firm dokonanego w maju 2014 r., tj. usiłowania na kwotę 40.000 zł, a w tym dokonania na kwotę 25.000 zł; pozostałe dwa zarzuty dotyczą września i października 2014 r. i są związane z przekraczaniem uprawnień w celu osiągniecia korzyści majątkowej przy zawieraniu umów na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa w sytuacji, gdy podejrzany wiedział, iż zlecone prace wykonywały inne osoby i z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach przesyłanych do ZUS w związku z tymi umowami.

     Bogusław W. nie przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia. Tytułem środka zapobiegawczego prokurator zastosował wobec niego zawieszenie w czynnościach służbowych Starosty Powiatowego w Opatowie.

W dniu 16.04.2018r. prokurator przedstawił Janowi G. 18 zarzutów oszustw i usiłowań oszustw, a w tym co do mienia znacznej wartości, na szkodę 4 podmiotów gospodarczych w kwocie łącznej blisko 14 mln zł i dodatkowo w kwocie ponad 1,5 mln zł co do oszustw, których usiłował dokonać. Wszystkie te zarzuty są związane z pracami remontowo-budowlanymi prowadzonymi w opatowskim szpitalu przez spółkę „Twoje Zdrowie – Lekarze Specjaliści” w Katowicach i „Medical Stocks – Składy Medyczne” w Katowicach, w których w/w był odpowiednio prezesem zarządu i członkiem zarządu, a w imieniu których zawierał umowy z oszukanymi podmiotami. Pokrzywdzone firmy to te same 4 podmioty gospodarcze, które zostały ujęte w zarzutach Bogusława W.

     Jan G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Akt oskarżenia przeciwko m.in. Staroście"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*