Sanatorium opłaci ZUS? - Kurier Ostrowiecki

Sanatorium opłaci ZUS?

Nie wszyscy wiedzą, że o sfinansowanie pobytu w sanatorium możemy ubiegać się w ZUSie. O taki pobyt rehabilitacyjny możemy ubiegać się w ramach programu prewencji rentowej ZUS. Wystarczy, że lekarz prowadzący wypisze odpowiedni wniosek poparty dokumentacją medyczną. Kto i jak może się o taki pobyt starać? Więcej poniżej!

Świadczenie to przeznaczone jest dla osób, u których leczenie sanatoryjne może umożliwić powrót do pracy lub zapobiec niezdolności do pracy. O skierowanie na leczenie mogą zatem poprosić pracujący, którzy mają problemy zdrowotne mogące uniemożliwić aktywność zawodową, renciści, u których rehabilitacja może umożliwić powrót do pracy oraz osoby, które ze względu na długotrwałe zwolnienia lekarskie utraciły pracę.

Nie wszystkie schorzenia umożliwiają wyjazd na leczenie, więc warto zapoznać się z listą, nim rozważymy ubieganie się o świadczenie z ZUS. Za pobyt, leczenie i wyżywienie w ośrodku zapłaci Ubezpieczyciel, ale skierowani zostaniemy do ośrodka blisko naszego miejsca zamieszkania. Kolejki w ZUSie są krótsze niż w NFZ, a leczenie trwa standardowo 24 dni.

AL

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Sanatorium opłaci ZUS?"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*